OverMalbruggen

Theatergroep

We zoeken een nieuwe voorzitter en penningmeester!

We zoeken een nieuwe voorzitter en penningmeester!

OverMalbruggen zoekt per direct een nieuwe voorzitter en penningmeester. Wil jij 1 van deze functies invulling geven? Check meteen de vacatureteksten hieronder en stuur ons een bericht!

Voorzitter:
Stichting OverMalbruggen heeft als doelstelling om de ontmoetingen tussen mensen met verschillende achtergronden te bevorderen door middel van theater en andere kunstvormen. Iedereen vanaf ongeveer 16 tot 80 jaar, ongeacht (culturele) afkomst, gender of beperking is bij ons welkom om mee te komen spelen, verhalen te delen of te helpen met decor, grime of kostuums bijvoorbeeld. Met uitzondering van vakanties en feestdagen repeteren we elke dinsdagavond in het Huis voor de Wijk.

Taken
- Het voorbereiden van vergaderingen, zoals het opstellen van de agenda en het lezen van stukken. De bestuursvergaderingen vinden eenmaal per maand plaats.
- Het voorzitten van de bestuursvergaderingen
- Bemiddelen bij eventuele onenigheden binnen de stichting
- Je bent het representatieve gezicht van de stichting. We vinden het wenselijk dat je bij voorstellingen geregeld aanwezig bent.

De huidige voorzitter is bereid je in te werken. Tevens heeft Stichting OverMalbruggen een adviesraad die feedback geeft op de koers van de stichting.

Het betreft een vrijwillige, zeer belangrijke en gewaardeerde functie binnen onze stichting. Bovendien werk je in een gezellige groep en krijg je een vrijkaartje voor elke voorstelling en mag je bij onze repetities als ook evaluaties en feesten aanwezig zijn.

Meer informatie over onze stichting vind je op onze website: www.overmalbruggen.nl Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature? Mail dan naar onze zakelijk leider, Freija Poll, via info@overmalbruggen.nl

Je kunt je sollicitatie richten aan het bestuur van Stichting OverMalbruggen: info@overmalbruggen.nl

Penningmeester:
Stichting OverMalbruggen heeft als doelstelling om de ontmoetingen tussen mensen met verschillende achtergronden te bevorderen door middel van theater en andere kunstvormen. Iedereen vanaf ongeveer 16 tot 80 jaar, ongeacht (culturele) afkomst, gender of beperking is bij ons welkom om mee te komen spelen, verhalen te delen of te helpen met decor, grime of kostuums bijvoorbeeld. Met uitzondering van vakanties en feestdagen repeteren we elke dinsdagavond in het Huis voor de Wijk.

Taken
- Als penningmeester stel je in samenwerking met de zakelijk leider de jaarlijkse begroting op. Ook licht je deze toe aan het bestuur. Je ziet erop toe dat de begroting wordt nageleefd.
- Je geeft eindverantwoording af aan de subsidieverstrekkende fondsen wat betreft de begroting en uiteindelijk dekkingsplan.
- Je bent verantwoordelijk voor de uitbetaling van zzp-ers en vrijwilligers, zoals reiskosten, kosten van decorstukken en andere benodigdheden voor theater.
- Iedere maand woon je de bestuursvergadering bij. Bij de repetities hoef je niet aanwezig te zijn.

De huidige penningsmeester is bereid je in te werken. Tevens heeft Stichting OverMalbruggen een adviesraad die feedback geeft op de koers en begroting van de stichting.

Het betreft een vrijwillige, zeer belangrijke en gewaardeerde functie binnen onze stichting. Bovendien werk je in een gezellige groep en krijg je een vrijkaartje voor elke voorstelling en mag je bij onze repetities als ook evaluaties en feesten aanwezig zijn.

Meer informatie over onze stichting vind je op onze website: www.overmalbruggen.nl. Heb je vragen naar aanleiding van deze vacature? Bryan van den Broek kan je er alles over vertellen. Zijn mailadres is: penningmeester@overmalbruggen.nl

Je kunt je sollicitatie richten aan het bestuur van Stichting OverMalbruggen: info@overmalbruggen.nl

Wie wet tot ziens bij OverMalbruggen!
Het Bestuur van Stichting OverMalbruggen