Privacyverklaring Theatergroep OverMalbruggen (concept)

Bij theater OverMalbruggen vinden we het belangrijk zorgvuldig om te gaan met jouw persoonlijke gegevens. We verzamelen bij TheaterOverMalbruggen demografische gegevens en foto en videomateriaal van deelnemers. In beiden gevallen willen we je via dit document laten weten wat we met deze gegevens doen. Ook van mensen die tickets voor de voorstellingen kopen worden gegevens verzameld. Deze worden alleen gebruikt om hen achteraf op de hoogte te stellen van de vorderingen van de toneelgroep, als men aangeeft dit te willen en anders direct na de opvoering verwijderd. Deze gegevens worden nooit verstrekt aan derden. Mocht je bezwaar hebben op deze privacyverklaring dan kan je dit schriftelijk indienen via: info@overmalbruggen.nl

1.Persoonlijke demografische gegevens

Door middel van het invullen van het (digitale) inschrijfformulier voor de proefles of de workshops verzamelen we u naam, e-mail, adres en telefoonnummer, aanmeldingsdatum en gegevens in de opmerkingen. Tevens verzamelen we u bankgegevens als u uw eerste factuur aan ons overmaakt. Deze gegevens gebruiken wij enkel voor; contact met je opnemen over facturen, uitval van de les, u op de hoogte te brengen van nieuws via e-mail ed.

2. Foto, videomateriaal en tekstmateriaal

Ook verzamelen we bij Theater OverMalbruggen foto en videomateriaal van u tijdens de workshops of uitvoeringen. Dit verzamelde materiaal is bedoeld om promotie te maken voor Theater OverMalbruggen op de website, drukwerk of Facebook. Het is niet geoorloofd, zonder toestemming vooraf, gebruik te maken van foto, video en workshop materiaal betrekking hebbend op Theatergroep OverMalbruggen. Dit geldt ook voor sociale media, zoals Facebook, Instagram en Twitter etc.

3. Delen met derden.
Wij gebruiken persoonlijke gegevens enkel binnen Theater OverMalbruggen. We gebruiken deze gegevens dan voor administratieve, promotie en financiƫle doeleinden, zoals het versturen van een mail of factuur of het vermelden van de deelnemen hun namen in de programmaboekjes bij een opvoering. Ook gebruiken de workshopleiders eventuele gegevens voor het bellen, appen of mailen van de deelnemers indien nodig. We verstrekken nooit gegevens aan derden.

4. Vermoeden van misbruik

Als u de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging hiervan door Theater OverMalbruggen, neem dan contact met via: info@overmalbruggen.nl

5. Bewaren
Theater OverMalbruggen bewaard gegevens zolang dit noodzakelijk is (zodat we bijvoorbeeld met de deelnemers kunnen communiceren over ziekte van de workshopleiders of facturen sturen), voor de duur van de overeenkomst en daarna voor zolang de wetgever ons dit voorschrijft.

6. Inzage en aanpassen gegevens

Het is altijd mogelijk om uw verzamelde persoonsgegevens in te zien en om een verzoek tot wijzigen, aanvullen of verwijderen van de gegevens in te dienen. Dit kan geregeld worden door een specifiek verzoek te sturen naar: info@overmalbruggen.nl

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over hoe wij je persoonsgegevens gebruiken? Stuur dan een e-mail naar: info@overmalbruggen.nl