OverMalbruggen

Theatergroep

Over ons


Missie & Visie

In de huidige samenleving trekken veel mensen zich terug in hun eigen huis of eigen (culturele) groep; ze kennen hun buren niet of zijn zelfs bang voor mensen met een andere achtergrond. Ook in Malburgen, de wijk waarin mensen van de grootste verscheidenheid aan culturen van alle wijken in Arnhem wonen, ontbreekt een sterke sociale cohesie en er heerst veel eenzaamheid, voornamelijk onder ouderen. Stichting OverMalbruggen wil dit verbeteren door dans, theater en muziek in te zetten om elkaar te ontmoeten ongeacht leeftijd, gender, cultuur, beperking etc. Door onze kunstzinnige activiteiten leren we elkaar kennen en krijgen we emphatie voor elkaars verhalen en belevenissen en overbruggen we onze verschillen.


De kracht van de kunsten

Culturele activiteiten kunnen uitkomst bieden bij deze problemen omdat zij ”de ander” op een niet bedreigende manier kunnen tonen. Theater kan de mens achter een ogenschijnlijk vreemd of soms ”eng” masker laten zien en doordat mensen elkaars verhaal zo kunnen horen kunnen nieuwe perspectieven en meer begrip voor mensen met een andere achtergrond ontstaan. Hierdoor komen nieuwe verbindingen tot stand tussen mensen als ook meer zelfvertrouwen en eigenwaarde van spelers kan worden bewerkstelligd.
Zo kan theater uitdragen, veranderde invalshoeken bieden, mensen bij elkaar brengen, laten zien maar tegelijk een verbindende factor vormen door stereotypen te doorbreken en zo meer begrip kweken. Ook muziek en dans kunnen communicatie bewerkstelligen zonder taalbarrières tussen mensen met verschillende culturele achtergronden.


Wat doet stichting OverMalbruggen

Stichting OverMalbruggen wil deze kracht van dans, theater en muziek om ontmoetingen en verbindingen tussen mensen te bewerkstelligen en meer begrip voor elkaar te krijgen, gebruiken. In onze theaterprojecten werken deelnemers uit Arnhem-Zuid van 16-80 jaar en van verscheidene afkomsten, genders, seksuele oriëntaties, sociaaleconomische posities, handicaps etc in wekelijkse workshops samen om een toneelvoorstelling te realiseren.
Wekelijks leren zij elkaar kennen, ontmoeten ze elkaar en tonen in hun voorstelling de rijkdom aan verhalen van Malburgen en omstreken om zo meer begrip te kweken onder het publiek. Zoals in de naam van deze Stichting gevangen zit; wij brengen de verhalen over Malburgen maar overbruggen ook de verschillen tussen bewoners.


Ons Team

Theatergroep OverMalbruggen is opgericht door Freija Poll, Arash Jabbarie en Inez de Groot op 4 april 2019. Op 15 april 2020 is Theatergroep OverMalbruggen gaan vallen onder de, op die datum opgerichte, stichting; Stichting OverMalbruggen, met KvK-nummer: 77842502. We hebben een ANBI-status in de categorie welzijn (RSIN: 861166668).
Stichting OverMalbruggen heeft een onafhankelijke adviesraad die momenteel bestaat uit Yosser Dekker, Sharon Merk en Ben Verberk. Ook werken we veelal samen met vrijwilligers, andere organisaties (bijvoorbeeld Wase Omar van Vereniging Sport en Integratie, of Rico Kreijnen van Drumband DWS) en diverse gastdocenten in bijvoorbeeld dans en muziek. De harde kern van onze organisatie vindt u hieronder.


Mede mogelijk gemaakt door